In de snel evoluerende wereld van drone technologie, is de rol van een drone waarnemer cruciaal geworden. Maar wat houdt deze rol precies in? En aan welke eisen moet een drone waarnemer voldoen? In een vorig Blog Plost hebben we de regels voor een lichte drone met camera van minder dan 250gram besproken. Deze blogpost gaat dieper in op de EU-regelgeving. In dit geval de EU-regelgeving die van toepassing is op drone waarnemers. Daarbij geven we ook enkele tips om veilig en verantwoord te vliegen met een drone tijdens een “drone operatie”.

Wat is een “Drone Operatie”?

Een “drone operatie” verwijst naar het gebruik van een drone. Ook wel een onbemand luchtvaartuig (UAS=Unmanned Aircraft System), voor een specifiek doel of taak. Dit kan variëren van luchtfotografie en landbouw tot zoek- en reddingsoperaties, gewasbesproeiing, vee-beheer en nog veel meer zoals bijvoorbeeld met een FPV drone vliegen met VR Goggles(=een VR bril) op, dan heb je ook een waarnemer nodig! Volgens de European Union Aviation Safety Agency (EASA) wordt een drone operator gedefinieerd als: Een persoon, organisatie of onderneming die betrokken is bij, of aanbiedt om betrokken te zijn bij een drone operatie.

De rol van een Drone Waarnemer

Een drone waarnemer, ook wel bekend als een drone operator assistent of drone co-piloot, speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid tijdens drone operaties. Een drone waarnemer is iemand die zich naast de piloot op afstand bevindt en zonder hulp visueel contact houdt met de drone, of te wel het onbemand luchtvaartuig (UAS). Zo helpt de waarnemer de piloot op afstand om de vlucht veilig uit te voeren en het risico op botsingen met andere luchtvaartuigen, mensen, dieren, het milieu of eigendommen te vermijden. Er moet duidelijke en effectieve communicatie plaatsvinden tussen de piloot op afstand en de drone waarnemer van het UAS.

Drone waarnemer

Eisen voor een Drone Waarnemer

Er zijn specifieke eisen waaraan een drone waarnemer moet voldoen. Deze omvatten zowel technische kennis als praktische vaardigheden. Volgens de EU-verordening 2019/947, is er geen minimum leeftijd voor een waarnemer, echter moet een drone waarnemer:

  • De vereiste kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn om de veiligheid van de operatie te waarborgen en die evenredig zijn met het risico dat verbonden is aan het type operatie.
  • Medisch geschikt zijn, indien dit nodig is om de risico’s die verbonden zijn aan de betrokken operatie te beperken.
  • Zich houden aan de visuele zichtlijn (VLOS) van het UAS, tenzij er sprake is van een follow-me-modus. VLOS behoud je door de afstand tussen jou en je drone te beperken tot 381 meter=1250ft (meer hierover verderop in deze Blog Post).

Het is belangrijk op te merken dat “vereiste kennis en vaardigheden” van de drone waarnemer vrij open is voor interpretatie.

In Bijlage IX van EU-verordening 2018/1139 staat dat:

Elke persoon die betrokken is bij de bediening van een onbemand luchtvaartuig, inclusief de afstandspiloot, over de vereiste kennis en vaardigheden moet beschikken die nodig zijn om de veiligheid van de operatie te waarborgen en evenredig zijn met het risico dat verbonden is aan het type operatie. Deze persoon moet ook medisch geschikt zijn, om de risico’s die verbonden zijn te beperken.

Drone waarnemer

Visuele Zichtlijn/Visual Line of Sight (VLOS)

De maximale VLOS afstand is op basis van dit artikel 381 meter=1250ft. Daarin wordt duidelijk uiteengezet op welke afstand iemand een Mavic en Phantom 3 nog kan zien en wanneer (bijna) niet. Dit artikel is geschreven met het oog op de Amerikaanse regelgeving. Echter, VLOS =VLOS, waar dan ook ter wereld, dus ook in Nederland.

Paragraaf § 5 van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen geeft aan dat het verboden is om op een afstand van meer dan 500 meter van de bestuurder of een waarnemer te vliegen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de rol van een drone waarnemer essentieel is in de huidige drone industrie. Door te voldoen aan de gestelde eisen, kan een drone waarnemer bijdragen aan veilige en efficiënte drone operaties. Wanneer je meer wilt weten over de EU-regelgeving voor drones, dan kan je hier meer informatie vinden.

Deze blog post kan al gedateerd zijn wanneer je hem leest en de gegeven informatie kan (daarom inmiddels) onjuist zijn, controleer daarom altijd zelf eerst goed wat de huidige (lokale) regels zijn voordat je gaat vliegen of win juridisch advies in bij een specialist. Alle hier gegeven informatie is slechts indicatief en niet bedoeld als juridisch advies. Wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is.