Aerial Drone Photography& Videography

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 september 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://visioaer.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: MailChimp – The Rocket Science Group, LLC
Land: Verenigde Staten
Doel: Nieuwsbrief
Naam: SnelStart
Land: Nederland
Doel: Boekhouding

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om informatie over het apparaat op te slaan en/of te openen. Toestemming voor deze technologieën stelt ons en onze partners in staat om persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze site te verwerken. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit invloed hebben op bepaalde functies. Voor meer informatie over deze technologieën en partners, lees ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

VisioAer neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en het beleid van het IAB. Het maakt gebruik van het Consent Management Platform met identificatienummer 332. 

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

VisioAer
Voorstadslaan 261
6541SP Nijmegen
Nederland
Website: https://visioaer.nl
E-mail: contact@visioaer.nl
Telefoonnummer: 085 301 6 305

Bijlage

Burst Statistics

Deze site maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

Complianz

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die een YouTube-plugin bevat, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt YouTube u in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 onder f) DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van functies die worden aangeboden door het Vimeo-videoplatform. Deze dienst wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die een Vimeo-plugin bevat, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Daarnaast ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo wanneer u onze plugin bezoekt of geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS, waar deze wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt Vimeo u in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account. Voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina webfonts die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google wordt zo op de hoogte gesteld dat onze webpagina via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plugin. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 onder f) DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Facebook

Onze website bevat plugins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. Voor een overzicht van de Facebook-plugins, zie deze link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze site bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook informatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u op de Facebook “Like-knop” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Dit stelt Facebook in staat om bezoeken aan onze site te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op deze link: https://nl-nl.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-account.

Twitter

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in onze website en app. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Als u Twitter gebruikt en de “Retweet”-functie, worden de websites die u bezoekt verbonden met uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter verwijzen wij u naar deze link: https://twitter.com/privacy Uw privacyvoorkeuren bij Twitter kunt u aanpassen in uw accountinstellingen op deze link: https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Onze website bevat functies van de Instagram-service. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina’s te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit betekent dat Instagram bezoeken aan onze pagina’s kan koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze website wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram op deze link: https://instagram.com/about/legal/privacy/.